T00273

Toezegging bij wet dwangsom bij niet tijdig beslissen 2De minister van BZK zal een integrale «schouw» organiseren, waarin de in de wetgeving voorkomende beslistermijnen nog eens tegen het licht worden gehouden en bekeken wordt of ze in alle gevallen haalbaar zijn, dan wel moeten worden aangepast.


Kerngegevens

Nummer T00273
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2007_13
Status voldaan
Datum toezegging 28 maart 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie evaluatie
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29.934)


Uit de stukken

Kamerstukken  Eerste Kamer 2006 – 2007, 29 934, E

De leden van de CDA-fractie wezen op het feit dat de hoeveelheid beslissingen en de verschillende aard en complexiteit van allerlei categorieën beslissingen zo hoog respectievelijk uiteenlopend zijn dat er enig begrip voor kan worden opgebracht, dat bestuursorganen niet altijd op tijd kunnen beslissen. Deze leden meenden dat een integrale schouw van thans vigerende beslistermijnen een goede zaak is, die in de experimenteerperiode aan de orde zou moeten komen. Zij vroegen hierover ook de mening van de regering. Als dit wetsvoorstel wet wordt en in werking treedt, lijkt het ons inderdaad gewenst om de thans in de wetgeving voorkomende beslistermijnen nog eens tegen het licht te houden en te bekijken of ze in alle gevallen haalbaar zijn, dan wel nog moeten worden aangepast. Wij zullen in dat geval onze ambtgenoten voorstellen een dergelijke integrale «schouw» te organiseren. De experimenteerperiode geeft daarvoor ook de gelegenheid.Historie

 • 3 juli 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   EK 29934, K ( 137525.04 )
 • 28 maart 2007
  toezegging gedaan