T00272

Toezegging Voorlichting over mogelijkheid dwangsom (29.934)Er zal een circulaire uitgaan naar de bestuursorganen en waarin over de voorlichting voor de burgers over de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen.


Kerngegevens

Nummer T00272
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2007_12
Status voldaan
Datum toezegging 20 november 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen dwangmiddelen
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29.934)


Uit de stukken

Blz. 280

De heer Kox (SP): Moet er onder beslissingen niet een mooie zin komen te staan zoals ’’Als wij niet tijdig beslissen, dan kunt u een dwangsom vorderen’’? Dat zou veel schelen, want burgers zullen dat niet zelf bedenken.

Blz.283

De heer Kox (SP): Ik heb even zitten nadenken of ik echt zo dom was als ik zei dat ik was. Dat ben ik nog steeds, maar ik ben het met de minister eens dat er ook andere manieren van communicatie zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bevestiging krijgen van het feit dat je iets gevraagd hebt. Op zo’n bevestiging kan een zinnetje staan dat de burger er rekening mee moet houden dat er termijnen zijn en dat er bij overschrijding daarvan een dwangsom is. Daarbij kan een verwijzing naar een website worden opgenomen. Wij moeten ervan uitgaan dat overheidsinstanties er van hun kant alles aan doen om duidelijk te maken hoe het in elkaar zit. Dat kan helpen. Als je wilt stoppen met roken, moet je ook tegen iedereen zeggen dat je dat wilt.

Blz. 291

Minister Ter Horst: Nu de vragen van de heer Kox. Ik ben het geheel eens met de opmerkingen van de heer Wolfsen over de voorlichting. Ik kan de heer Kox wel het volgende toezeggen: als dit wetsvoorstel is aangenomen en bekrachtigd, zal er ongetwijfeld een circulaire uitgaan naar de bestuursorganen en daarin zouden we de goede voorlichting voor de burgers kunnen meenemen; dat helpt in ieder geval een beetje.


Brondocumenten


Historie