T00209

Toezegging Versterken stabiliteitsfonds (31.200 V en X)De minister van Ontwikkelingssamenwerking zegt toe dat kamer binnenkort te zullen informeren over hoe de regering het stabiliteitsfonds verder kan versterken en uitbreiden.


Kerngegevens

Nummer T00209
Oorspronkelijke nummer tz_BDO_2008_5
Status voldaan
Datum toezegging 3 juni 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Kamerleden mr. P.W.L. Russell (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2008 (31.200 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (31.200 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007-2008, nr. 32 Blz. 1313-1360

Blz. 1351

Minister Koenders:

(...) Internationaal wordt jaloers gekeken naar onze visie op het stabiliteitsfonds. Je hebt eigenlijk een gecombineerd ODA-/non-ODA-fonds. Soms weet je van te voren niet precies waaronder iets gaat vallen, maar je laat je daardoor niet afschrikken. Collega Verhagen en ik nemen dan een risico, maar dat zien wij dan wel, want het belangrijkste is dan dat het snel gebeurt. Wij zijn ook bereid, zo zeg ik tegen de CDA-fractie, om de Kamer binnenkort mee te delen hoe wij dat nog verder kunnen versterken en uitbreiden.


Brondocumenten


Historie