T00210

Toezegging Discussie over cultuur in hulpontvangende landen (31.200 V en X)De minister van Ontwikkelingssamenwerking zegt toe op een ander moment een bredere discussie te voeren met de Eerste Kamer over cultuur in ontvangende landen.


Kerngegevens

Nummer T00210
Oorspronkelijke nummer tz_BDO_2008_6
Status voldaan
Datum toezegging 3 juni 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Kamerleden prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2008 (31.200 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (31.200 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007-2008, nr. 32 blz. 1313-1360

Blz. 1359

(...)

De heer Kuiper (ChristenUnie): Het punt is dat zwakke landen vaak het andere voorbeeld laten zien. China en India zijn sterke naties met een eigen cultuur. Er komt een AIV-aanvraag waarin de drie D-benadering wordt meegenomen. Kan dit aspect worden meegenomen in de vraagstelling? Het gaat uiteindelijk om een ontwikkelingsperspectief.

Minister Koenders: Ik krijg hierop van mijn collega’s niet het meest enthousiaste commentaar, maar ik wil mij daarachter niet verschuilen. Ik acht de AIV tot heel veel in staat, maar wij moeten het niet overdrijven. Ik weet niet of hij hierop een antwoord kan geven. Dit vereist misschien een bredere discussie op een ander moment. Ik wil best eens kijken of wij daarvoor met de heer Kuiper een ander moment kunnen vinden. Ik denk niet dat de AIV dit punt er extra bij moet krijgen. Ik ben bang dat het dan wat vervluchtigt. Dat de heer Kuiper een belangrijk punt te pakken heeft, daarover is geen twijfel mogelijk.


Brondocumenten


Historie