T00205

Toezegging Eigen verantwoordelijkheid ontvangende landen (31.200 V en X)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe het aspect van de eigen verantwoordelijkheid van de ontvangende landen mee te nemen in de Defensie-verkenningen.


Kerngegevens

Nummer T00205
Oorspronkelijke nummer tz_BDO_2008_1
Status voldaan
Datum toezegging 3 juni 2008
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. P.W.L. Russell (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2008 (31.200 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (31.200 V)


Uit de stukken

Handelingen 2007-2008, 32

Blz. 32-1341

(...)

Minister Verhagen: De heer Russell vestigde in zijn betoog de aandacht op de verantwoordelijkheid van de ontvangende landen, juist ook als het gaat om de veiligheid op de lange termijn. Hij vraagt om dat aspect mee te nemen in de Defensieverkenningen. Welnu, ik wil dat graag steunen.

(...)


Brondocumenten


Historie