Toezeggingen bij Aanpassing Gemeente- en Provinciewet in verband met dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur (29.310)