T00223

Toezegging bij gemeenten 1Minister Pechtold zegt de heer Dölle en en de heer Luijten een brief toe over de wettelijke begrippen "nodig en ingrijpend".


Kerngegevens

Nummer T00223
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_26
Status voldaan
Datum toezegging 27 september 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden (29.316)
Aanpassing Gemeente- en Provinciewet in verband met dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur (29.310)
Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden (28.995)


Uit de stukken

Handelingen EK 2005-2006, 1- 83

[...]

(blz.83)

De heer Luijten (VVD):

In antwoord op de vraag van de heer Dölle en mij over  "nodig" en "ingrijpend" heeft de minister gezegd dat hij denkt niet verder te komen, en een poging te zullen wagen dit op schrift te zetten. Wij zouden dat op prijs stellen.

Minister Pechtold: Dan gaan wij dat doen!

[...]Historie

 • 3 oktober 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister Pechtold, 29995: I, 29310: I, 29316: I
 • 27 september 2005
  toezegging gedaan