Toezeggingen bij Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V)