Nieuws bij Begrotingsstaat Spaarfonds AOW 2006 (30.300 E)