Nieuws bij Tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (32.209)