Senaat bekrachtigt regeling tijdelijke vervanging wethouders en gedeputeerdenIn haar laatste vergadering voor het zomerreces heeft de Eerste Kamer op dinsdag 5 juli ingestemd met het wetsvoorstel dat de tijdelijke vervanging regelt van wethouders en gedeputeerden bij ziekte en zwangerschap (32.209). Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verdedigde het voorstel in een debat op 28 juni met een verwijzing naar wensen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg hebben gepresenteerd. Die ondersteunen volgens Donner de door hem voorgestelde aanpak.

Bij de stemming kreeg het voorstel de steun van de fracties van VVD, PvdA, PVV, GroenLinks, 50PLUS en OSF. Tegen stemden de fracties van CDA, SP, D66, CU en SGP. In een stemverklaring namens D66 zei senator Engels dat het voorstel slecht is gemotiveerd, onnodig veel beperkingen oplegt aan lagere overheden en leidt tot ongewenste neveneffecten. De SP-fractie stemde tegen, zo verklaarde senator Vliegenthart, omdat de regering niet inging op haar verzoek om een onderscheid te maken tussen ziekte en zwangerschap. GroenLinks stemde daarentegen voor de nieuwe regeling omdat zij een positief signaal afgeeft. Ook de PvdA-fractie was voor vanwege het goede principe, "ook als er in de praktijk weinig gebruik van de regeling gemaakt zou worden", betoogde senator Koole in zijn stemverklaring namens de PvdA.


Deel dit item: