Verwant aan Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28.726)