28.081

Wijziging Grondwet inzake samenwerkingsscholenDit wetsvoorstel wijzigt de Grondwet, zodat binnen het bestaande bestel, openbare scholen de mogelijkheid krijgen met bijzondere scholen samen te werken in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven.

Met dit voorstel hoeft een openbare school niet meer omgezet te worden in een bijzondere school voordat er sprake kan zijn van een samenwerkingsschool. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van het huidige aanbod aan openbaar onderwijs. Scholen voor bijzonder onderwijs (Rooms-Katholiek, Protestant-Christelijk) kunnen nu al één school vormen.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Wetsvoorstel 28.726 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 februari 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2002 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 171 van 28 maart 2002.


Kerngegevens

ingediend

8 november 2001

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding


Documenten