Verwant aan Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken (31.241)