Verwant aan Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
Niet volgens wetgevingsprocedure