30.907

Aanpassingswet burgerservicenummerMet dit voorstel wordt met behulp van een persoonsnummer een sluitend stelsel voor een doelmatig gebruik en beheer van persoonsgegevens gerealiseerd. 

In verband hiermee is aanpassing van een aantal wetten in formele zin noodzakelijk en dit wetsvoorstel voorziet hierin. In de meeste gevallen gaat het hierbij om het wijzigen van die bepalingen waarin nu nog het begrip 'sociaal-fiscaal nummer' wordt genoemd. Dit zal telkens worden vervangen door het begrip 'burgerservicenummer'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.907, A) is op 15 januari 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 108 van 12 maart 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 135 van 24 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

11 december 2006

titel

Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten