T00917

Toezegging Monitoring effect doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen en informeren van de Kamer (31.704/31.705/31.717 nr. 2)Naar aanleiding van een vraag van de leden De Boer, Leijnse en Ten Hoeve, zegt de staatssecretaris van Financiën de Kamer toe de situatie met betrekking tot het effect van de doorwerkbonus op de arbeidsparticipatie, in het bijzonder de arbeidsparticipatie van ouderen, te monitoren en de Kamer hierover te informeren.


Kerngegevens

Nummer T00917
Status afgevoerd
Datum toezegging 16 december 2008
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen arbeidsparticipatie
monitoring
ouderen
Kamerstukken Fiscale onderhoudswet 2009 (31.717)
Overige fiscale maatregelen 2009 (31.705)
Belastingplan 2009 (31.704)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 15 - 763

(...)

Staatssecretaris De Jager: De heer De Boer en de heer Leijnse vragen naar de verwachte effecten van de doorwerkbonus. Het CPB heeft het effect van de doorwerkbonus op de arbeidsparticipatie berekend. In de stukken zijn wij daarop ingegaan. Het effect is 0,6% in de leeftijdsgroep 60-64 jaar. Het effect op de groep 62-64 jaar, waarop de bonus echt aangrijpt, is een stuk groter. Het CPB heeft dat echter niet in cijfers uitgedrukt, omdat het niet goed kon worden berekend. Ik heb de Tweede Kamer eerder toegezegd dat het kabinet de situatie zal monitoren. Juist de arbeidsparticipatie van ouderen zullen wij nauwlettend in de gaten houden. Daarover zullen wij rapporteren.

Blz. 764

Staatssecretaris van Financiën De Jager: De heer Ten Hoeve vroeg naar het stimulrende effect van de bonus. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen van het langer doorwerken nauwlettend blijven volgen. Dat hebben wij ook al in de Tweede Kamer toegezegd. Ook het CPB en het CBS publiceren regelmatig cijfers ter zake.


Brondocumenten


Historie