T00932

Toezegging Vormgeving FES (31.700)De minister-president zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rosenthal, toe dat het kabinet in het voorjaar van 2009 met plannen tot herziening van het FES komt.


Kerngegevens

Nummer T00932
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden prof.dr. U. Rosenthal (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Fonds economische structuurversterking
herziening
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 259

(...)

De heer Rosenthal (VVD): Wij hebben ook al eerder vragen gesteld -- het gaat alweer over investeringen -- over het Fonds Economische Structuurversterking, in goed Haags jargon het FES. Wat is er nu sinds 2005 -- toen zijn wij daar al over begonnen -- verbeterd? Wanneer wordt het FES eindelijk eens opgeschoond?

(...)

Blz. 314

Minister Balkenende: [....]  Het kabinet zal het komend voorjaar een voorstel doen over de toekomstige vormgeving van het FES. Ook de opmerkingen van de heer Rosenthal zullen daarbij worden betrokken.


Brondocumenten


Historie