31.893

Invoering en wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozenIn verband met de inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), bevat dit wetsvoorstel wijzigingen in andere wetten en technische aanpassingen van wetgeving. 

De IOW biedt personen die een uitkering ontvangen op grond van de Werkloosheidswet (WW) en die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, inkomensondersteuning na afloop van de WW-uitkering tot de leeftijd van 65 jaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.893, A) is op 3 juni 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 390 van 29 september 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 391 van 29 september 2009.


Kerngegevens

ingediend

17 maart 2009

titel

Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten