T01023

Toezegging evaluatie belastingstelsel Wet modernisering waterschapsbestel wordt aan de Eerste Kamer aangeboden en betreft expliciet de artikelen 117 en 120 Waterschapswet (31.515)De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Huizinga-Heringa, zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Haubrich-Gooskens en Slager, toe om de evaluatie van het nieuwe belastingstelsel dat is ingevoerd door de Wet modernisering waterschapsbestel aan de Eerste Kamer aan te bieden, inclusief de onderzoeksopdracht. De effecten van de artikelen 117 en 120 van de Waterschapswet zullen expliciet in de evaluatie betrokken worden.


Kerngegevens

Nummer T01023
Status voldaan
Datum toezegging 28 april 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA)
C. Slager (SP)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Wet modernisering waterschapsbestel
Kamerstukken Wijziging Waterschapswet inzake verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard (31.515)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 30 – blz. 1438

Mevrouw Haubrich-Gooskens (PvdA): Tot slot: Kan de staatssecretaris ons toezeggen dat de effecten van artikel 117 en artikel 120, de leden 2, 3 en 4, van de Waterschapswet uitdrukkelijk en expliciet deel uit zullen uitmaken van de thans in uitvoering zijnde evaluatie?

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 30 – blz. 1441

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Het is dus nog niet zo simpel om te achterhalen wat de werkelijke gevolgen van de wetswijziging zijn. Vandaar dat er een aantal maanden de tijd voor is om met de werkelijke feiten te komen. Cijfers kun je gemakkelijk vinden, maar ik wil de Kamer de feiten achter de cijfers geven en daarvoor wacht ik de onafhankelijke evaluatie van de waterschappen af.

De heer Slager (SP): Wanneer komt die evaluatie?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Dat zal niet overdreven lang meer duren.

De heer Slager (SP): In maart heeft de staatssecretaris in de Tweede Kamer gezegd dat die in april zou komen. Het is vandaag 28 april!

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Dat klopt dus precies met mijn opmerking dat het niet overdreven lang meer zal duren.

De heer Slager (SP): Dus vandaag?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Dat is wel erg snel. Zij zal er binnen enkele weken absoluut zijn.

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 30 – blz. 1442

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Mevrouw Haubrich vroeg specifiek of de effecten van artikel 117 en van artikel 120 expliciet deel uitmaken van de thans in uitvoering zijnde evaluatie. Die maken daarvan inderdaad deel uit.

(…)

Handelingen I 2008-2009, nr. 30 – blz. 1445

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Ik vind niet dat ik geheimzinnig doe over de onderzoeksopdracht. Als de evaluatie naar de Eerste Kamer wordt toegestuurd, zoals ik al aan de heer Slager heb toegezegd en zoals ik ook mevrouw Haubrich toezeg, zit daar vanzelfsprekend ook de onderzoeksopdracht bij.


Brondocumenten


Historie