31.515

Wijziging Waterschapswet inzake verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aardMet dit wetsvoorstel worden wetstechnische verbeteringen aangebracht, vinden er correcties van onjuiste verwijzingen en enkele wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard plaats, die verband houden met de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.515, A) is op 18 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie, D66 en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 april 2009 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2008

titel

Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten