31.954

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel regelt de toetreding van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden) als openbaar lichaam tot het Nederlandse staatsbestel. Dit voorstel regelt de instelling en inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling, de bevoegdheden van hun besturen, de openbaarheid van hun vergaderingen, het toezicht op deze structuren en de verhoudingen tot het Rijk.

Door inrichting van de BES-eilanden als openbaar lichaam, in plaats van als gemeente, kunnen op de BES-eilanden regels gelden die afwijken van de regels in het Europese deel van Nederland. De Nederlandse wetgeving zal geleidelijk worden ingevoerd. De openbare lichamen vallen rechtstreeks onder het Rijk omdat zij geen deel uitmaken van een provincie.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.954, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2009

titel

Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten