31.957

Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel stelt de algemene regels over het recht dat van toepassing wordt in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) vast. Ook wordt zoveel mogelijk algemeen overgangsrecht geregeld en bevat dit voorstel een aantal delegatiegrondslagen.

Met dit voorstel wordt de bestaande Nederlands-Antilliaanse regelgeving zo soepel mogelijk overgenomen in de nieuwe staatkundige structuur. Hierdoor wordt de overgang voor zowel de autoriteiten als de burgers van de BES-eilanden zo veel mogelijk vereenvoudigd. Dit voorstel moet in samenhang gezien worden met Aanpassingswet BES (31.959), waarin de aanpassingswetgeving van de verschillende ministeries is samengebracht. De wijzigingen zijn voor al van wetstechnische aard.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568). 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.957, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2009

titel

Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop hoofdstuk 6 in werking treedt, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten