31.958

Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel regelt de financiële verhoudingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot het Rijk, zoals deze gelden na de wijziging van de staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden binnen het Koninkrijk.

Met dit vooorstel wordt de totstandkoming en inrichting van de begroting en rekening, het financieel beheer en -controle en het financieel toezicht geregeld. Ook wordt de bevoegheid tot het heffen van belastingen en de regels met betrekking tot de heffing en invordering van die belastingen en de financiële verhouding tot het Rijk vastgelegd. Voor de inrichting van begroting en rekening wordt aangesloten bij de huidige praktijk op de eilanden.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.958, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2009

titel

Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.


Documenten

29