32.017 (R1884)

Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van JustitieDit voorstel van rijkswet regelt de organisatie van de rechtspraak van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het kader van de wijziging van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. De rechterlijke organisatie van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben model gestaan voor de inrichting van dit Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Eén Hof van Justitie fungeert voor het gehele Caribische deel van het Koninkrijk, er is een gerecht in eerste aanleg in elk van de drie landen en de BES-eilanden.

Met dit voorstel werken alle landen binnen het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten) samen door middel van één rechtelijke organisatie.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.017 (R1884), A) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2009

titel

Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

30