32.178 (R1898)

Reglement voor de Gouverneur van CuraçaoDit voorstel van rijkswet regelt de bevoegdheden, verplichtingen, verantwoordelijkheden en ook de benoeming en het ontslag van de Gouverneur van Curaçao. Dit voorstel is het gevolg van de wijziging van de positie van  Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk.

Dit reglement komt in grote lijnen overeen met het reglement voor de Gouverneur van Aruba en het in te trekken reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Een zelfde wetsvoorstel is ingediend voor een reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten (32.179 (R1899)).

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen dat is ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.178 (R1898), nr. 2) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2009

titel

Reglement voor de Gouverneur van Curaçao

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten