32.186 (R1901)

Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (Raron)Dit voorstel van rijkswet bevat wijzigingen van een groot aantal bestaande rijkswetten. Deze wijzigingen zijn nodig in verband met de verandering van de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk.

De wijzigingen zijn hoofdzakelijk van technische aard.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen dat is ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.186 (R1901), A) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2009

titel

Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

39