31.549

Invoering visumplicht voor vreemdelingenDit wetsvoorstel voegt aan de Vreemdelingenwet 2000 regels toe over de verlening van nationale visa voor verblijf van langer dan 90 dagen. Deze wijziging komt voort uit Hoofdlijnennotitie Visumwet (26.106 nr. 4PDF-document) uit 2001. De verlening van visa voor verlening kort verblijf (korter dan 3 maanden) is in Europees verband geregeld.

Dit voorstel bevat de criteria op grond waarvan die nationale visa (langer dan 3 maanden) worden verleend. Daarnaast bevat het voorstel ook specifieke procedurevoorschriften die voor een deel afwijken van de Algemene wet bestuursrecht. Een aantal voor nadere regeling worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Vreemdelingen krijgen een visumplicht, tenzij een categorie van vreemdelingen hiervan expliciet is vrijgesteld. Vreemdelingen die langer in Nederland willen verblijven, zijn verplicht een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen in het land van herkomst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.549, A) is op 1 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 mei 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor. Op 22 mei 2012 heeft de Eerste Kamer de motie-Schrijver (PvdA) c.s. inzake het vragen van geen overdreven en hoge leges voor het aanvragen van een verblijfsvergunning in Nederland (EK 31.549, E) na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, PvdD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en OSF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 augustus 2008

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

63
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten