T01116

Toezegging Brief over social return (31.780)De minister van SZW zegt de Kamer een brief toe over de inzet van het instrument social return ter bevordering van de inschakeling van mensen in de Wajong of de WSW.


Kerngegevens

Nummer T01116
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsparticipatie
reïntegratie
Kamerstukken Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)


Opmerking

Het betreft een toezegging aan de Tweede Kamer

Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 307

Minister Donner:

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer is er een motie van mevrouw Hamer aangenomen die ook betrekking heeft op ″social return″. […] Over een meer bijzonder punt dat op mijn terrein ligt, namelijk de vraag op welke wijze ik dit instrument kan gebruiken om de inschakeling van mensen in de Wajong of de WSW te

bevorderen, had ik al toegezegd dat ik de Kamer een brief zou sturen. Ook daarover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Ik heb toegezegd dat ik nog voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in ieder geval op dat aspect zal ingaan


Brondocumenten


Historie

  • 8 december 2009
    nieuwe status: voldaan
    Opmerking: brief van 8 december 2009, TK 29544, nr. 215
  • 24 november 2009
    toezegging gedaan