32.282

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BESDit wetsvoorstel regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden), zoals dat gaat gelden na de wijziging van de staatkundige positie van de landen binnen het Koninkrijk. De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) vormt de basis van deze nieuwe regeling. In tegenstelling tot het LTU regelt dit voorstel alleen de toelating en uitzetting van vreemdelingen.

Met dit voorstel worden de taken en bevoegdheden met betrekking tot toelating en toezicht van elkaar gescheiden. Daarnaast worden de "machtiging tot voorlopig verblijf", het terugkeervisum, legesheffing voor afdoening van visa en verblijfsvergunningen, en de vertrekplicht geïntroduceerd. Het voorstel voorziet ook in een overgangsregeling voor de toegang en het verblijf van Nederlanders in de BES, totdat de Rijkswet personenverkeer in werking treedt.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen dat is ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.282, A) is op 24 juni 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

13 januari 2010

titel

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de datum waarop de artikelen I en II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treden.


Documenten

38