31.823

Aanpassing maatregel terbeschikkingstelling met voorwaardenDit wetsvoorstel verlengt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering onder andere de duur van de maximale terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden van vier naar negen jaar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek tbs (TK 30.250, nr. 5).

Met dit voorstel wordt de maximale gevangenisstraf die in combinatie met tbs met voorwaarden kan worden opgelegd verhoogd tot vijf jaar. De rechter kan bepalen dat de maatregel onmiddelijk ten uitvoer kan worden gelegd. Daarnaast wordt het mogelijk om personen met tbs met voorwaarden tijdelijk onder dwang op te nemen (de zogenaamde "tijdelijke crisisopname") zonder dat de tbs met voorwaarden, wordt omgezet in een tbs met dwangverpleging. Ook wordt zoals verzocht in de motie-Van de Beeten (EK 28.979, E) de wettelijke acceptatieplicht van forensisch psychiatrische instellingen uitgebreid naar de categorie tbs met voorwaarden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.823, A) is op 13 april 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2009

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten