32.038

Lastenverlichting voor burgers en bedrijfslevenDit wetsvoorstel voegt aan het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten een aantal lastenverlichtingsmaatregelen toe. Hiermee worden met name een aantal openbaarmakings- en meldingsplichten vereenvoudigd.

Met dit voorstel wordt het bijvoorbeeld mogelijk om loonstrookjes elektronisch te versturen. Daarnaast worden vergunningen voor prijsvragen en de aanwezigheidvergunning voor behendigheidsautomaten afgeschaft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.038, nr. 2) is op 11 februari 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2009

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten