32.225

Toelating bijzondere bromfietsen tot het verkeerDit wetsvoorstel voegt in de Wegenverkeerswet 1994 een nieuwe subcategorie toe aan de voertuigcategorie "bromfietsen".  Hiermee krijgt de minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid om voertuigen uit deze subcategorie aan te wijzen en toe te laten tot het wegverkeer.

De voertuigen uit de nieuw subcategorie zijn bromfietsen waarover een Europese typegoedkeuring op grond van EG-richtlijn 2002/24 niet vereist is. Met dit voorstel wordt bijvoorbeeld de Segway toegelaten tot het wegverkeer. Daarnaast worden een aantal technische wijzigingen aangebracht in de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.225, nr. 2) is op 15 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 744 van 5 november 2010.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 865 van 29 december 2010.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2009

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten