29.383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en MilieuDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de bespreking door de commissie voor IWO op 14 september 2021 van het verslag van een nader schriftelijke verslag (EK 34.287 / 29.383, Q) over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P) vond op 12 oktober 2021 met de minister van I&W een mondeling overleg plaats over de periodiek evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie met de Omgevingswet.

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft bij brief van 30 maart 2022 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over milieueffectrapportages en milieueffectrapporten (EK, 34.287 / 29.383, T). De staatssecretaris van I&W heeft bij brief van 28 april 2022 gemeld, dat de nadere vragen niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden.


Kerngegevens

begonnen

31 mei 2010

titel

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-308] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-308] documenten