Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) kijkt in het kader van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA) leveren op 10 oktober 2023 inbreng voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van BZK ter aanbieding van de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie) (EK, T met bijlagen).

Kennismakingsgesprekken en jaarverslagen

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 27 juni 2023 de staf verzocht kennismakingsgesprekken met diverse personen en instanties te organiseren na het zomerreces. Hierbij worden ook de mogelijke jaarverslagen van de instanties betrokken.

BIPOM

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 12 september 2023 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V van 20 maart 2023 ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak (EK, M met bijlagen). De uitgaande brief is voorzien voor 26 september 2023.

Buiten de rechter OM

De commissie voor J&V verzoekt de minister van J&V de jaarberichten van het OM over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport 'Buiten de rechter OM'PDF-document ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

Staatscommissie rechtsstaat

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreken de brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van BZK over de opdracht van de staatscommissie rechtsstaat (EK, R met bijlage) na het kennismakingsgesprek met de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat, de heer Kummeling.

De commissies voor J&V en BiZa/AZ nodigen op 26 september 2023 de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat, de heer Kummeling, uit voor een gesprek. Hierbij wordt ook de instelling van de klankbordgroep besproken.

De commissies J&V en BiZa/AZ zijn op 27 september 2022 akkoord gegaan met de bijgestelde opdracht voor de staatscommissie rechtsstaat. Oud-leden van de verschillende staatsmachten zouden zitting moeten kunnen nemen in de staatscommissie. Voor betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de werkzaamheden wordt gedacht aan instelling van een klankbordgroep.

Gesprek met de Raad van State

De commissies voor J&V en BiZa/AZ laten het initiatief voor het organiseren van een gesprek met de Raad van State en het opstellen van het gesprek voor andere leden van de commissies, over aan het lid Veldhoen (GroenLinks).


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [851-880] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [851-880] documenten