29.279

Rechtsstaat en RechtsordeDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) kijkt in het kader van de verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 18 januari 2022 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK over de conceptopdracht voor de staatscommissie Rechtsstaat (EK, F met bijlage). Tevens besluiten de commissies in overleg te treden met de desbetreffende ministers van een nieuw aangetreden kabinet, hetzij tijdens een mondeling overleg, hetzij tijdens een kennismakingsgesprek. Tevens zal in een later stadium door de commissies worden bezien of zij in overleg willen treden met de voorzitter van de staatscommissie rechtsstaat.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [651-687] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [651-687] documenten