T01155

Toezegging De regering zegt de Kamer een brief toe over de toetsingscriteria die gehanteerd zullen worden bij de evaluatie van de wet WolBes over vijf jaar (31.954)De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van de leden van de CDA-fractie (i.c. Doek), toe dat in het eerste jaar na inwerkingtreding van de wet WolBes ook de Eerste Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over de toetsingscriteria die gehanteerd zullen worden bij de evaluatie van de wet over vijf jaar.


Kerngegevens

Nummer T01155
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2010
Deadline 10 oktober 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. H.A. Doek (CDA)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Nota naar aanleiding van het verslag
Categorie brief/nota
Onderwerpen criteria
evaluaties
toetsing
Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Kamerstukken Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009/10, 31954 B, blz. 4.

Leden CDA-fractie (i.c. Doek):

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer en in de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 januari 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 31 954 nr. 15.) is de vraag aan de orde geweest over de criteria voor de evaluatie. Tijdens het plenaire debat deed de staatssecretaris de toezegging om al in het eerste jaar met de Tweede Kamer te spreken over de te hanteren criteria. Deze leden vragen de staatssecretaris deze toezegging ook aan de Eerste Kamer te doen.

Kamerstukken I 2009/10, 31954 C, blz. 4.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Bovendien kan ik toezeggen dat in het eerste jaar na inwerkingtreding van de wet ook de Eerste Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over de toetsingscriteria die gehanteerd zullen worden bij de evaluatie van de wet over vijf jaar.


Brondocumenten


Historie