Dinsdag 29 juni 2010 16.15 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2010 (TK 31.322, nr. 86) inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2010 (TK 31.322, nr. 87) inzake kinderopvangtoeslag 2011

bespreking

voorstel adviesaanvraag aan de Onderwijsraad 'De taak van het hoger onderwijs met betrekking tot het leren gebruiken van moderne vreemde talen en met betrekking tot de ontwikkeling van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap'


Vergaderstukken