Dinsdag 29 juni 2010 14.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)bespreking

stand van zaken toezeggingen

bespreking

terugkoppeling uit de interparlementaire bijeenkomst van 24 juni 2010 te Madrid in het kader van het EU-voorzitterschap van Spanje


Vergaderstukken