Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 29 juni 2010