Dinsdag 28 september 2010 14.15 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)