Dit dossier bevat parlementaire publicaties met betrekking tot de Kabinetsformatie 2010. Opgenomen zijn onder andere het regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' van VVD en CDA en het gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV (TK 32.417, nr. 15). Ook de regeringsverklaring en het verslag van het debat in de Tweede Kamer op 26 en 27 oktober 2010 over de regeringsverklaring zijn opgenomen.

Zie voor méér informatie: www.kabinetsformatie2010.nl


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 7 december 2010. Bij deze Algemene politieke beschouwingen werden het regeerakkoord- en gedoogakkoord van 30 september 2010 en de regeringsverklaring van 26 oktober 2010 betrokken. Tijdens dit debat zijn een tiental moties ingediend. Negen moties zijn op 14 december 2010 aangenomen en één motie is aangehouden. De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking een aantal van deze moties.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) vonden plaats op 9 november 2010. Tijdens dat debat zijn een vijftal moties ingediend. Twee moties zijn op 16 november 2010 aangenomen en drie moties zijn op die dag aangehouden. 

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën bij brief van 3 november 2010 enkele vragen die betrekking hebben op het financiële kader van het regeerakkoord aan de minister van Financiën voorgelegd. De minister van Financiën heeft bij brief van 5 november 2010 antwoorden op die vragen gegeven. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 november 2010 heeft uitgebracht (EK 32.500, B).

De Eerste Kamer heeft bij brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken van 1 november 2010 het overzicht van wetsvoorstellen ontvangen waarvan het kabinet het voornemen heeft ze in te trekken (EK 32.417, A).


Kerngegevens

begonnen

14 juni 2010

titel

Kabinetsformatie 2010

Documenten