Dinsdag 18 januari 2011 16.00 uur, commissies Economische Zaken en Justitieinbreng voor schriftelijk overleg

ter voorbereiding op het mondeling overleg met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over auteursrecht/intellectueel eigendomsrechten op 8 februari 2011


Vergaderstukken