Dinsdag 30 november 2010 13.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)beleidsdebat MBO

- bespreking brief van de minister van Onderwijs, Cultuur Wetenschap van 25 november 2010 inzake de planning beleidsdebat MBO in 2011 (EK 32.500 VIII, A)

- brief inzake voorstel doel en afbakening voor het beleidsdebat MBO in 2011

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 november 2010 inzake de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal behorende bij

bespreking

brief van de minister van OCW van 19 november 2010 (EK 31.876, E) inzake toezegging T01121 bij

bespreking

brief van de minister van OCW van 23 november 2010 (EK 31.828, E) inzake toezegging T01129 bij


Vergaderstukken