29.023

Voorzienings- en leveringszekerheid energieDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de voorzienings- en leveringszekerheid energie.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 29 maart 2022 besloten de staatssecretaris van EZK en de minister voor Klimaat en Energie te verzoeken om tijdens het kennismakingsgesprek een actualisatie te geven over de gaswinning in Groningen en de gasleveringszekerheid, naar aanleiding van de brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris Mijnbouw van 17 maart 2022 inzake de gasleveringszekerheidssituatie op korte termijn en de periode daarna (EK, 29.023 / 33.529, O met bijlagen). Tevens is besloten dit agendapunt opnieuw te agenderen na het kennismakingsgesprek.


Kerngegevens

begonnen

3 september 2003

titel

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] documenten