Dinsdag 18 januari 2011 15.30 uur, commissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleidbespreking

verslag schriftelijk overleg tussen de commissies voor OCW en VROM/WWI en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 december 2010 inzake de Beleidsbrief modernisering monumentenzorg (EK 32.156, A / 30.844 / 30.938 / 31.345), in het kader van de


Vergaderstukken