Dinsdag 19 april 2011 16.00 - 17.00 uur, commissies Economische Zaken en Justitiemondeling overleg

met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over auteursrecht/intellectueel eigendomsrechten


Vergaderstukken