Dinsdag 8 februari 2011 15.30 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Justitie (Just.)bespreking

brief in reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie van 22 december 2010 met het rapport 'Evaluatie implementatie/effectiviteit aanbevelingen Commissie Borghouts'.

Dit rapport is conform de toezegging inzake evaluatie wijze van uitvoering niet-wetgevende aanbevelingen Commissie Borghouts (T01204) in het kader van  


Vergaderstukken