Dinsdag 8 februari 2011 13.45 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 februari 2011 (EK 31.828, F) inzake het eindrapport implementatie Code Goed Onderwijsbestuur naar aanleiding van de toezegging

in het kader van de

bespreking

uitnodiging voor de interparlementaire vergadering van de Commissie rechten van de vrouw (FEMM) van het Europees parlement op donderdag 3 maart 2011 te Brussel over de politieke rol van de vrouw in de toekomst van de Europese Unie


Vergaderstukken