Dinsdag 22 februari 2011 14.15 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)procedure

bespreking

brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2011 aan de Tweede Kamer over het kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van Koninkrijk (TK 32.500 IV, nr. 30 met als bijlagen de brief van minister-president Schotte en het rapport over de ISLA raffinaderij)


Vergaderstukken