Dinsdag 22 maart 2011 15.00 uur, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)voorbereidend onderzoek

hierbij wordt betrokken

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK 32.500 VIII, E) bij


Vergaderstukken